gebze teknik üniversitesi

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilanda Temizlik ve Güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

 

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İŞKUR üzerinden, 9 Güvenlik Görevlisi, 6 Temizlik Görevlisi alımı yapacak.

Güvenlik Görevlisi için aranan şartlar;

  1. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
  2. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlayarak son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (*)
  4. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  5. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
  6. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
 1. Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık kurulu raporunu süresi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

Güvenlik Görevlisi İŞKUR başvuru  İş İlan No (00005518758)

Kura ve Sınav hakkında;

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura ve Sözlü Sınav Tarihi Yeri

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”ndeSözlü Sınav ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Temizlik Görevlisi için aranan şartlar;

 1. En az ilköğretim mezunu olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
 3. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık kurulu raporunu süresi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

Temizlik Görevlisi İŞKUR başvuru İş İlan No (00005518672)

Kura ve Sınav hakkında;

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura ve Sözlü Sınav Tarihi Yeri

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”ndeSözlü Sınav ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.