türkiye şeker fabrikaları

 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU

 

Türkiye Şeker Fabrikaların A.Ş. bünyesinde, belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 70 (Ön Lisans/MYO Mezunu) işçi alımı yapılacaktır.

Alımı yapılacak işçiler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvuru yapmak için, Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerindenmüracaat edilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR‘un web sitesinden 02.07.2020 tarihinden itibaren bilgi edinilebilir.

İlk defa istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılmayacaktır

Fabrikalarda görev verilecek personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.

Kontrol Sistemleri Teknolojisi/Makine Bakım Onarım/ Makine/Kontrol sistemleri/Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Makine Teknisyenliği-

MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİKERİ – 3

 

Bilgisayar Destekli Makine /Makine Teknisyenliği/ Makine

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE TEKNİKERİ – 2

 

Kontrol ve Ölçü Aletleri,Mekatronik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Endüsrtiyel Otomasyon,Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi,Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Kontrol Teknolojisi /Mekatronik Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNİKERİ – 1

 

Proses/Kimya Laboratuvarı/Kimya Teknoloji/Kimya/Laboratuvar Teknolojisi

KİMYA TEKNİKERİ – 18

 

Döküm

DÖKÜM TEKNİKERİ – 3