zonguldak bülent ecevit üniversitesi

 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 77 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere, İş-Kur aracılığıyla “sürekli işçi” (Klinik Destek Elemanı) alımı yapılacağı ilan edildi.

Başvuru yapacak olan adaylar 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabileceklerdir.

Gerekli Şartlar;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12. Adayların Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
13. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısından fazla müracaat olması halinde, açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 10/08/2020 tarihinde saat 11.00’da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/beunedu adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri https://w3.beun.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır.

Gerekli evraklar;

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. Temizlik ve Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri için “Sağlık Raporu”

Sürekli işçi alımı il ilgili bütün duyurular Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının https://w3.beun.edu.tr/ internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.